Doç. Dr. Melek ASTAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
0212 521 81 00 D: 6072 mastar@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine CANLI Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6083 ecanli@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: istanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Emine Esranur KOÇ Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6091 eminekoc@fsm.edu.tr
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Arş. Gör. Enes GÜLLÜ Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6534 egullu@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan SEÇKİN * İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü
0212 521 81 00 D: 6115 sseckin@fsm.edu.tr
Lisans: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Doktora: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arş. Gör. Rabia ODABAŞI İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölüm
0212 521 81 00 D: 6128 rodabasi@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Şeymanur DÖNMEZ Psikoloji Bölümü
0212 521 81 00 D: 6076 sdonmez@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet V. Ü. Doktora: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Arş. Gör. Ömer Faruk KÖSE Tarih Bölümü
0212 521 81 00 D: 6044 ofkose@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet V. Ü.
Arş. Gör. Hüseyin SELÇUK Tarih Bölümü
0212 521 81 00 D: 6027 hselcuk@fsm.edu.tr
Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Arş. Gör. Berna TERZİ ESKİN Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0212 521 81 00 D: 6074 bterzieskin@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet V. Ü. Doktora: Fatih Sultan Mehmet V. Ü.
* Yarı Zamanlı