Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÖZDEMİR Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6097 nozdemir@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine CANLI
0212 521 81 00 D: 6083 ecanli@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: istanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Enes GÜLLÜ
0212 521 81 00 D: 6534 egullu@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Arş. Gör. Rabia ODABAŞI Mütercim Tercümanlık İngilizce) Bölümü
0212 521 81 00 D: 6128 rodabasi@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Nefise LADİKLİ Psikoloji Bölümü
0212 521 81 00 D: 6006 nladikli@fsm.edu.tr
Lisans: FSMVÜ Y.Lisans: İstanbul Üni. & FSMVÜ Doktora: FSMVÜ - Medeniyet Üni.
Dr. Öğr. Üyesi AHMET USTA Tarih Bölümü
0212 521 81 00 D: 6060 austa@fsm.edu.tr
Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Y.Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Şeyma KAYA Tarih Bölümü
0212 521 81 00 D: 6038 seymakaya@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Berna TERZİ ESKİN Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0212 521 81 00 D: 6074 bterzieskin@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet V. Ü. Doktora: Fatih Sultan Mehmet V. Ü.
Arş. Gör. Gamze BEŞENK Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0212 521 81 00 D: 6034 gbesenk@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmed V.Ü.
* Yarı Zamanlı