Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÖZDEMİR Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6097 nozdemir@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKSU Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6533 agoksu@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Medeniyet Ü.
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan SEÇKİN * Mütercim Tercümanlık Bölümü
0212 521 81 00 D: 6115 sseckin@fsm.edu.tr
Lisans: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Doktora: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arş. Gör. Şeymanur DÖNMEZ Psikoloji Bölümü
0212 521 81 00 D: 6076 sdonmez@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet V. Ü. Doktora: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Arş. Gör. Ömer Faruk KÖSE Tarih Bölümü
0212 521 81 00 D: 6044 ofkose@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet V. Ü.
Arş. Gör. Hüseyin SELÇUK Tarih Bölümü
0212 521 81 00 D: 6027 hselcuk@fsm.edu.tr
Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Arş. Gör. Ayşe Şeyma FINDIK Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0212 521 81 00 D: 6056 asfindik@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
* Yarı Zamanlı