Arş. Gör. Emine Esranur KOÇ Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6091 eminekoc@fsm.edu.tr
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halise GÜLMÜŞ SIRKINTI Mütercim Tercümanlık Bölümü
0212 521 81 00 D: 6160 hgulmus@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Nefise LADİKLİ Psikoloji Bölümü
0212 521 81 00 D: 6006 nladikli@fsm.edu.tr
Lisans: FSMVÜ Y.Lisans: İstanbul Üni. & FSMVÜ Doktora: FSMVÜ - Medeniyet Üni.
Arş. Gör. Ömer Faruk KÖSE Tarih Bölümü
0212 521 81 00 D: 6044 ofkose@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet V. Ü.
Arş. Gör. Berna TERZİ ESKİN Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0212 521 81 00 D: 6074 bterzieskin@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet V. Ü. Doktora: Fatih Sultan Mehmet V. Ü.
* Yarı Zamanlı