Prof. Dr. Mustafa KAÇAR Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6085 mkacar@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKSU Bilim Tarihi Bölümü
0212 521 81 00 D: 6533 agoksu@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Medeniyet Ü.
Dr. Öğr. Üyesi Rana KAHRAMAN DURU Mütercim Tercümanlık Bölümü
0212 521 81 00 D: 6113 rkahraman@fsm.edu.tr
Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Halise GÜLMÜŞ SIRKINTI
0212 521 81 00 D: 6160 hgulmus@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Melek ASTAR Psikoloji Bölümü
0212 521 81 00 D: 6072 mastar@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. İbrahim Gökşin BAŞER Psikoloji Bölümü Koordinatör Yrd.
0212 521 81 00 D: 6052 igbaser@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Kültür Üni. Y.Lisans: Hasan Kalyoncu Üni. Doktora: FSMVÜ/İMÜ
Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ Tarih Bölümü
0212 521 81 00 D: 6035 mgolec@fsm.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Ü. Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0212 521 81 00 D: 6048 zkserefoglu@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
* Yarı Zamanlı